Мисия
ЕЛХИМ ИСКРА АД e основано през 1960 г.

Повече от 50 ГОДИНИ богат опит и доказани традиции в производството на ОЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ.

 Дружеството може да се похвали с:
- високо квалифициран персонал;
- отлично качество на всички продукти;
- модерна технология;
- добро техническо оборудване.

 Всичко това прави компанията  конкурентна на вътрешния и на международния пазар.

М И С И Я
Нашата мисия е да произвеждаме висококачествени АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ и да разработваме нови продукти.

В И З И Я
Чрез висококвалифициран персонал, модерни технологии и съвременно техническо оборудване постигаме нашата

Ц Е Л
Да задоволим изискванията на вътрешния и външния пазар и нашите продукти да задоволят потребностите на всеки клиент.