Текущи финансови резултати за м. Януари и прогноза за продажбите м. Февруари 2018 г.
На 22.02.2018 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg текущи финансови резултати за месец Януари 2018 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Февруари  2018 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.