Текущи финансови резултати за м.Април и прогноза продажбите за м.Май 2018 г.
На 22.05.2018 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg текущи финансови резултати за месец Април 2018 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Май 2018 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.