ДИСТРИБУТОРИ НА ЕЛХИМ-ИСКРА в регион - Югозапад
map20.png

гр. Пловдив


Акуму плюс ЕООД
гр. Пловдив, ул. Делянка N:1
тел.: 032 966 171

Булен ЕООД
гр. Пловдив, ул. Ком. шосе N:24
тел.: 032 675 221 

Мотомекс 98 ООД
гр. Асеновград, ул. България N:63
тел.: 0331 62 069

Цветански и син ЕООД
гр. Асеновград, ул. Рилска N:8
тел.: 0331 69 240

Прециз 2 ООД
гр. Карлово, ул. Ген. Заимов N:8
тел.: 0889 314 655

Цветански и син ЕООД
гр. Карлово, ул. Ген.Заимов N:5
тел.: 0878 985 588 

 

map22.png

гр. Пазарджик


ЕТ Стоян Комсийски - Катя Комсийска
гр. Пазарджик,
ул. Софроний Врачански N:9, тел.: 034 455 692 / 0885 761 561
бул. Ал. Стамболийски N:77Б, тел.: 034 900 656 / 0885 761 561 

Медиум и сие ООД
гр. Пазарджик, ул. Софроний Врачански N:20
тел.: 034 452 472

Елхит ЕООД
гр. Пазарджик, ул. Мильо Войвода N:5
тел.: 034 442 697

 map21.png

гр. Смолян


ЕТ Ровеел - Димитър Френкев
гр. Смолян, ул. Родопи N:3128
тел.: 0889 534 448

ЕТ Захари Кайков
гр. Девин, ул. В.Левски N:2
тел.: 03041 2143 / 03041 2500

Рашко 48 ЕООД
гр. Златоград, бул. България N:1
тел.: 0887 318 772

 

 map19.png

гр. Кърджали


ЕТ Стоян Комсийски - Катя Комсийска
гр. Кърджали, сервиз МОБИЛ (изхода за Момчиловград)
тел.: 0885 761 561

 

 

 map23.png

гр. Благоевград

Юкон 98 ЕООД
гр. Благоевград, ул. Н. Вапцаров N:65
тел.: 073 834 006

Диамо ЕООД
гр. Благоевград
кв. Грамада, ул. Г.Попов N:5, тел.: 073 881 881 / 0888 236 705
ул. Полк.Дрангов N:3, тел.: 073 833 636 / 0888 236 705 

 

 map24.png

гр. Кюстендил

Пром. Снабдяване ООД
гр. Кюстендил, ул. П.Берон N:26
тел.: 078 550 007 / 0885 555 377

ЕТ Александър Гигов-Акума
гр. Кюстендил, ул.Цар Борис I N:27
тел.: 078 551 049 

 map26.png

гр. Перник