Текущи финансови резултати за м.Август и прогноза продажбите за м.Септември 2018 г.
На 21.09.2018 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната електронна медия www.infostock.bg текущи финансови резултати за месец Август 2018 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Септември 2018 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.