Текущи финансови резултати за м.Ноември и прогноза за приходите от продажби за м.Декември 2018 г.
На 18.12.2018 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната електронна медия www.x3news.com текущи финансови резултати за месец Ноември 2018 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Декември 2018 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.