Финансови резултати за м.Февруари и прогноза за приходите за м.Март 2019 г.
На 21.03.2019 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз текущи финансови резултати за месец Февруари 2019 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Март  2019 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.