Финансови резултати за м.Март и прогноза за приходите за м.Април 2019 г.
На 19.04.2019 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз текущи финансови резултати за месец Март 2019 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Април 2019 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.