Текущи финансови резултати м.Август и прогноза за приходите м.Септември 2019 г.
На 20.09.2019 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз текущи финансови резултати за месец Август 2019 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Септември 2019 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.