Текущи финансови резултати м.Сптември и прогноза за приходите м.Октомври 2019 г.
На 22.10.2019 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз текущи финансови резултати за месец Сптември 2019 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Октомври 2019 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.