Текущи финансови резултати за м.Октомври и прогноза за приходите за м.Ноември 2019 г.
На 22.11.2019 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз текущи финансови резултати за месец Октомври 2019 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Ноември 2019 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.