Текущи финансови резултати за м.Ноември и прогноза за приходите м.Декември 2019 г.
На 19.12.2019 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз текущи финансови резултати за месец Ноември 2019 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Декември 2019 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.