Текущи финансови резултати за м.Декември 2019 г. и прогноза за приходите за м.Януари 2020 г.
На 22.01.2020 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз текущи финансови резултати за месец Декември 2019 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Януари 2020 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.