Текущи финансови резултати м.Август и прогноза за приходите м.Септември 2020 г.
На 23.09.2020 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз текущи финансови резултати за месец Август 2020 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Септември 2020 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.