Текущи резултати м.Декември 2020 г. и прогноза за приходите м.Януари 2021 г.
На 22.01.2021 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз текущи финансови резултати за месец Декември 2020 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Януари 2021 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.