Текущи резултати м.Март и прогноза за приходите м.Април 2021 г.
На 22.04.2021 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз текущи финансови резултати за месец Март 2021 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Април 2021 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.