Tекущи финансови резултати за месец Април 2021 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Май 2021 г
На 20.05.2021 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз текущи финансови резултати за месец Април 2021 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Май 2021 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.