Текущи финансови резултати м.Юни и прогноза за приходите м.Юли 2021 г.
На 20.07.2021 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз текущи финансови резултати за месец Юни 2021 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Юли 2021 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.