Текущи финансови резултати м.Юли и прогноза приходите м.Август 2021 г.
На 20.08.2021 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз текущи финансови резултати за месец Юли 2021 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Август 2021 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.