ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2021 г.
На 21.03.2022 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2021 г. Обявените материали по отчета са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ГОДИШНИ ОТЧЕТИ.