ТНС

Описание:

Секция 4V ТНС 450 се използват за окомплектоването на оловно кисели батерии 64V TНС-450Ah, 96V TНС-450Ah. Предназначени са предимно за стартиране на двигатели с вътрешно горене на дизелови локомотиви, както и за захранване на управляващи вериги, осветление и друго електрическо оборудване.

 

 


 

Спецификация

 

Параметри Секция Батерия
4V THC 450 64V THC 450 96V THC 450
Габаритни размери / мм / 338х315х346    
Тегло с електрлит /кг/ 55 880 1320
Тегло без електролит /кг/ 36 600 900
Капацитет С10 /Ah/ 450 450 450
Капацитет С5 /Ah/ 340 340 340
Номинално напрежение /V/ 4 64 96
Пусков ток 5 min /А/ 1350 1350 1350


Този продукт е добавен към нашия магазин на 15.09.2021.