ОДИТОР

Драгомир Вучев - регистриран одитор № 0700 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС е избран от Общото събрание на акционерите да извърши независим финансов одит на дружеството за 2020 г.

Драгомир Вучев е регистриран през 2010 година под № 0700 в Регистъра на Института на регистрираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС). Притежава над 17 годишен професионален опит в КПМГ България, като член на одиторски екип за клиенти от български и международни компании, включително и от финансовия сектор. Участвал е в одити, предоставял консултации и е водил обучения на клиенти от различни сектори във връзка с комплексни технически и професионални счетоводни и одит въпроси. Член е на АССА от 2004 г. Магистър по счетоводство и контрол от УНСС.


В момента няма въведена информация.