НОВИНИTекущи финансови резултати за месец Февруари 2023 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Март 2023 г.

Tекущи финансови резултати за месец Февруари 2023 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Март 2023 г.
..

На 21.03.2023 г.  ЕЛХИМ-ИСКРА АД  обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия  Екстри Нюз текущи финансови резултати за месец Февруари 2023 г.   и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Март 2023 г.   Обявените резултати са публикувани на електронната ни  страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ,...
ПРЕДСТАВЯНЕ на вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба.

ПРЕДСТАВЯНЕ на вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба.
..

ЕЛХИМ-ИСКРА АД  приключи разработката на нов вид продукти - модулни решения за съхранение на енергия и захранване (тип ES OPzS), които са проектирани да гарантират безопасността и непрекъснатостта на критични и ценни промишлени процеси и електрическо оборудване в различни наземни приложения и осигуряват безпроблемна интеграция на възобновяеми енергийни източници. Повече...
Публично уведомление за финансовото състояние - IV-то тримесечие 2022 г.

Публично уведомление за финансовото състояние - IV-то тримесечие 2022 г.
..

На 27.01.2023 г.  ЕЛХИМ-ИСКРА АД  обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз Междинен финансов отчет за IV тримесечие  на 2022 г.  Обявените документи, съставна част на отчета са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2022 Г.