ТЯГОВИ БАТЕРИИ

ЕЛХИМ ИСКРА АД произвежда ОЛОВНО-КИСЕЛИ ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ със следните модификации:
- Панцерни тип PzS; PzSL; PzSH; PzB;

Те се използват, като източник на електрическа енергия за електрокари, електровози и др.
В центъра на всеки акумулатор е монтирана вентилационна капачка, обезпечаваща свободното отделяне на газове при работа на батерията и възпрепятстваща директното отделяне на сярнокисели аерозоли. Защитната кошничка /пластина/ предпазва сепаратора и плочите от механично въздействие.