Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

tab-site.jpg

                                                                                                                         Срок на изпълнение 01.09.2013 г. - 31.08.2014 г.


В момента няма въведена информация.