Информация за контакт

ЕЛХИМ ИСКРА АД


4400, гр. Пазарджик, България, ул. Искра № 9

Отдел продажби:

тел.: +359 34 44 17 51
факс: +359 34 44 42 06
email: office@elhim-iskra.com

Изпълнителен Директор:

тел.: +359 34 44 45 48
факс: +359 34 44 34 38
Контакти
* Задължително

*
*
Назад