Текущи финансови резултати за м.Октомври и прогноза приходите за м.Ноември 2018 г. - Кликнете на изображението, за да го затворите