ТЯГОВИ БАТЕРИИ ТИП PzBОписание:

ЕЛХИМ ИСКРА АД произвежда панцерни ОЛОВНО-КИСЕЛИ ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ.Те се използват, като източник на електрическа енергия за електрокари, електровози и др.В центъра на всеки акумулатор е монтирана вентилационна капачка, обезпечаваща свободното отделяне на газове при работа на батерията и възпрепятстваща директното отделяне на сярнокисели аерозоли. Защитната кошничка /пластина/ предпазва сепаратора и плочите от механично въздействие.


Приложения:

• Електрокари


Цена: 

 
    

Спецификация

Тип
Тип плоча
Габаритни размери

Тегло без електролит


kg± 5%

Тегло с електролит


kg± 5%

W /mm/ L /mm/ H /mm/

H1max /mm/

3PzB105 PzB 35 61 158 262 290 5,3 7,3
2PzB150 PzB 75 45 158 515 545 7,6 9,9
3PzB225 61 158 515 545 10,9 14,0
4PzB300 77 158 515 545 14,1 17,9
5PzB375 93 158 515 545 17,5 21,8
2PzB200 PzB 100 45 158 595 625 9 11,8
3PzB300 61 158 595 625 12,9 16,6
4PzB400 77 158 595 625 16,8 22,0
5PzB500 93 158 595 625 20,7 26,5