НовиниПублично уведомление за финансовото състояние за III-то тримесечие на 2018 г.

Публично уведомление за финансовото състояние за III-то тримесечие на 2018 г.
..

На 30.10.2018 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg Публично уведомление за финансовото състояние за Трето тримесечие на 2018 г. Обявените документи, съставна част на уведомлението са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ.
Текущи финансови резултати за м.Октомври и прогноза приходите за м.Ноември 2018 г.

Текущи финансови резултати за м.Октомври и прогноза приходите за м.Ноември 2018 г.
..

На 22.11.2018 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната електронна медия www.infostock.bg текущи финансови резултати за месец Октомври 2018 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Ноември 2018 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА...
Текущи финансови резултати м.Септември и прогноза за продажбите м.Октомври 2018 г.

Текущи финансови резултати м.Септември и прогноза за продажбите м.Октомври 2018 г.
..

На 22.10.2018 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната електронна медия www.infostock.bg текущи финансови резултати за месец Септември 2018 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Октомври 2018 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА...