НовиниTекущи финансови резултати за м.Януари и прогноза за приходите за м.Февруари 2020 г.

Tекущи финансови резултати за м.Януари и прогноза за приходите за м.Февруари 2020 г.
..

На 21.02.2020 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз текущи финансови резултати за месец Януари 2020 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Февруари 2020 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА...
Публично уведомление за финансовото състояние -IV-то тримесечие на 2019 г.

Публично уведомление за финансовото състояние -IV-то тримесечие на 2019 г.
..

На 29.01.2020 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз Публично уведомление за финансовото състояние за Четвърто тримесечие на 2019 г. Обявените документи, съставна част на уведомлението са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ.
Текущи финансови резултати за м.Декември 2019 г. и прогноза за приходите за м.Януари 2020 г.

Текущи финансови резултати за м.Декември 2019 г. и прогноза за приходите за м.Януари 2020 г.
..

На 22.01.2020 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз текущи финансови резултати за месец Декември 2019 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Януари 2020 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА...