НовиниПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН - 26.09.2018 г.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН - 26.09.2018 г.
..

ЕЛХИМ – ИСКРА АД ще проведе информационен ден във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-1.001-0411-C01 „Внедряване нова технология за подобряване на експлоатационните характеристики на акумулаторните батерии”              Елхим-Искра АД организира информационен ден за представяне на изпълнението на дейностите по проект за „Внедряване нова...
Текущи финансови резултати за м.Юли и прогноза за приходите от продажби за м.Август 2018 г.

Текущи финансови резултати за м.Юли и прогноза за приходите от продажби за м.Август 2018 г.
..

На 22.08.2018 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg текущи финансови резултати за месец Юли 2018 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Август 2018 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.
Текущи финансови резултати за м.Юни и прогноза за приходите за м.Юли 2018 г.

Текущи финансови резултати за м.Юни и прогноза за приходите за м.Юли 2018 г.
..

На 20.07.2018 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg текущи финансови резултати за месец Юни 2018 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Юли 2018 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.