НовиниТекущи финансови резултати за м. Януари и прогноза за продажбите м. Февруари 2018 г.

Текущи финансови резултати за м. Януари и прогноза за продажбите м. Февруари 2018 г.
..

На 22.02.2018 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg текущи финансови резултати за месец Януари 2018 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Февруари  2018 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА...
Публично уведомление за финансовото състояние - IV-то тримесечие 2017 г.

Публично уведомление за финансовото състояние - IV-то тримесечие 2017 г.
..

На 30.01.2018 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg Публично уведомление за финансовото състояние за Четвърто тримесечие на 2017 г. Обявените документи, съставна част на уведомлението са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ.
Текущи финансови резултати за м.Декемви 2017 г. и прогноза за приходите от продажби за м.Януари 2018 г.

Текущи финансови резултати за м.Декемви 2017 г. и прогноза за приходите от продажби за м.Януари 2018 г.
..

На 22.01.2018 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg текущи финансови резултати за месец Декември 2017 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Януари 2018 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.
Текущи финансови резултати за м. Ноември и прогноза за приходите от продажби за м.Декември 2017 г

Текущи финансови резултати за м. Ноември и прогноза за приходите от продажби за м.Декември 2017 г
..

На 19.12.2017 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg текущи финансови резултати за месец Ноември 2017 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Декември 2017 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА...
Tекущи финансови резултати м.Октомври и прогноза за приходите от продажби м.Ноември 2017 г.

Tекущи финансови резултати м.Октомври и прогноза за приходите от продажби м.Ноември 2017 г.
..

На 21.11.2017 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg текущи финансови резултати за месец Октомври 2017 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Ноември  2017 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА...
Публично уведомление за финансовото състояние -III-то тримесечие 2017 г.

Публично уведомление за финансовото състояние -III-то тримесечие 2017 г.
..

На 27.10.2017 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg Публично уведомление за финансовото състояние за Трето тримесечие на 2017 г. Обявените документи, съставна част на уведомлението са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ.