Новини



Публично уведомление за финансовото състояние -III-то тримесечие 2017 г.

Публично уведомление за финансовото състояние -III-то тримесечие 2017 г.
..

На 27.10.2017 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg Публично уведомление за финансовото състояние за Трето тримесечие на 2017 г. Обявените документи, съставна част на уведомлението са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ.
Текущи финансови резултати за м. Август и прогноза м. Септември

Текущи финансови резултати за м. Август и прогноза м. Септември
..

На 21.09.2017 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg текущи финансови резултати за месец Август 2017 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Септември  2017 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА...
Текущи финансови резултати м.Септември и прогнози м.Октомври 2017 г.

Текущи финансови резултати м.Септември и прогнози м.Октомври 2017 г.
..

На 20.10.2017 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg текущи финансови резултати за месец Септември 2017 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Октомври  2017 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА...