НовиниTекущи финансови резултати за месец Август 2021 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Септември 2021 г.

Tекущи финансови резултати за месец Август 2021 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Септември 2021 г.
..

На 21.09.2021 г.  ЕЛХИМ-ИСКРА АД  обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз  текущи финансови резултати за месец Август 2021 г.   и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Септември 2021 г.   Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ,...
Междинен финансов отчет I-во шестмесечие 2021 г.

Междинен финансов отчет I-во шестмесечие 2021 г.
..

На 29.07.2021 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз Междинен финансов отчет за Първо шестмесечие на 2021 г. Обявените документи, съставна част на отчета са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2021 Г.
Текущи финансови резултати м.Юли и прогноза приходите м.Август 2021 г.

Текущи финансови резултати м.Юли и прогноза приходите м.Август 2021 г.
..

На 20.08.2021 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз текущи финансови резултати за месец Юли 2021 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Август 2021 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.