НовиниЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви текущи финансови резултати за м.Ноември и прогноза за приходите от продажби и неокончателния финансов резултат за 2016 г.

ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви текущи финансови резултати за м.Ноември и прогноза за приходите от продажби и неокончателния финансов резултат за 2016 г.
..

На 22.12.2016 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg текущи финансови резултати за месец Ноември 2016 г. и прогноза за размера на приходите от продажби и неокончателния финансов резултат за 2016 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел...
ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви текущи финансови резултати за м.Октомври и прогноза за продажбите за м.Ноември 2016 г.

ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви текущи финансови резултати за м.Октомври и прогноза за продажбите за м.Ноември 2016 г.
..

На 22.11.2016 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg текущи финансови резултати за месец Октомври 2016 г. и прогноза за приходите от продажби за месец Ноември 2016 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.
ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви текущи финансови резултати за м.Септември и прогноза за приходите за м.Октомври 2016 г.

ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви текущи финансови резултати за м.Септември и прогноза за приходите за м.Октомври 2016 г.
..

На 21.10.2016 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg текущи финансови резултати за месец Септември 2016 г. и прогноза за приходите от продажби за месец Октомври 2016 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.