НовиниПублично уведомление за финансовото състояние - IV-то тримесечие 2018 г.

Публично уведомление за финансовото състояние - IV-то тримесечие 2018 г.
..

На 30.01.2019 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз Публично уведомление за финансовото състояние за Четвърто тримесечие на 2018 г. Обявените документи, съставна част на уведомлението са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ.
Текущи финансови резултати за м. Януари и прогноза за приходите м. Февруари 2019 г.

Текущи финансови резултати за м. Януари и прогноза за приходите м. Февруари 2019 г.
..

На 21.02.2019 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз текущи финансови резултати за месец Януари 2019 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Февруари  2019 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА...
Текущи финансови резултати за м.Ноември и прогноза за приходите от продажби за м.Декември 2018 г.

Текущи финансови резултати за м.Ноември и прогноза за приходите от продажби за м.Декември 2018 г.
..

На 18.12.2018 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната електронна медия www.x3news.com текущи финансови резултати за месец Ноември 2018 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Декември 2018 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА...