НовиниТекущи финансови резултати за м. Август и прогноза м. Септември

Текущи финансови резултати за м. Август и прогноза м. Септември
..

На 21.09.2017 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg текущи финансови резултати за месец Август 2017 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Септември  2017 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА...
Текущи финансови резултати за м.Юли и прогноза за приходите от продажби за м.Август 2017 г.

Текущи финансови резултати за м.Юли и прогноза за приходите от продажби за м.Август 2017 г.
..

На 18.08.2017 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg текущи финансови резултати за месец Юли 2017 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Август  2017 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.
Текущи финансови резултати м.Септември и прогнози м.Октомври 2017 г.

Текущи финансови резултати м.Септември и прогнози м.Октомври 2017 г.
..

На 20.10.2017 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg текущи финансови резултати за месец Септември 2017 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Октомври  2017 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА...