НовиниПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 2019 Г.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 2019 Г.
..

Съветът на директорите на „Елхим – Искра” АД, град Пазарджик, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 10.05.2019 г. от 11.00 ч. в Пазарджик,  ул. „Искра” 9, заседателна зала ет. 1 на административна сграда, при следния дневен ред и проекти за решения: 1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2018 г., на годишния финансов отчет за 2018 г.,...
Финансови резултати за м.Март и прогноза за приходите за м.Април 2019 г.

Финансови резултати за м.Март и прогноза за приходите за м.Април 2019 г.
..

На 19.04.2019 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз текущи финансови резултати за месец Март 2019 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Април 2019 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.
Финансови резултати за м.Февруари и прогноза за приходите за м.Март 2019 г.

Финансови резултати за м.Февруари и прогноза за приходите за м.Март 2019 г.
..

На 21.03.2019 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз текущи финансови резултати за месец Февруари 2019 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Март  2019 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА...