НовиниTекущи финансови резултати за м.Юни и прогноза за приходите от продажби за м.Юли 2017 г.

Tекущи финансови резултати за м.Юни и прогноза за приходите от продажби за м.Юли 2017 г.
..

На 19.07.2017 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg текущи финансови резултати за месец Юни 2017 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Юли  2017 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.
Текущи финансови резултати за м. Август и прогноза м. Септември

Текущи финансови резултати за м. Август и прогноза м. Септември
..

На 21.09.2017 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg текущи финансови резултати за месец Август 2017 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Септември  2017 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА...
Текущи финансови резултати за м.Юли и прогноза за приходите от продажби за м.Август 2017 г.

Текущи финансови резултати за м.Юли и прогноза за приходите от продажби за м.Август 2017 г.
..

На 18.08.2017 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg текущи финансови резултати за месец Юли 2017 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Август  2017 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.