НовиниРешения на Общото събрание на акционерите от 10.05.2019 г.

Решения на Общото събрание на акционерите от 10.05.2019 г.
..

Общото събрание на акционерите на „Елхим – Искра” АД, проведено на 10.05.2019 година взе решение за изплащане на дивидент да бъде разпределена сума в размер на 403528 (четиристотин и три хиляди петстотин двадесет и осем) лева , част от нетната печалба на дружеството за 2018 г.Брутна сума на дивидента: 0,016 лева на акция.Нетна сума на дивидента след приспадане на 5% данък: 0,0 152 лв. на...
Финансови резултати за м.Април и прогноза за продажбите за м.Май 2019 г.

Финансови резултати за м.Април и прогноза за продажбите за м.Май 2019 г.
..

На 22.05.2019 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз текущи финансови резултати за месец Април 2019 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Май 2019 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.
Финансови резултати за м.Март и прогноза за приходите за м.Април 2019 г.

Финансови резултати за м.Март и прогноза за приходите за м.Април 2019 г.
..

На 19.04.2019 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз текущи финансови резултати за месец Март 2019 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Април 2019 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.