ОДИТОР

Драгомир Вучев - регистриран одитор № 0700 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС е избран от Общото събрание на акционерите да извърши независим финансов одит на дружеството за 2019 г.


В момента няма въведена информация.