ОДИТОР

Одиторско дружество „Дрийм одити“ ООД, регистрирано под № 161 в Регистъра, воден от ИДЕС, избрано на 22.05.2017 г. от Общото събрание на акционерите, по предложение на одитния комитет, да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.


В момента няма въведена информация.