2022

Обявяване на текущи резултати и прогнози за месец:

 

 

Съобщения по чл. 19, § 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба, постъпили в Елхим-Искра АД, съдържащи информация за сделки, свързани с акциите на дружеството

 

 


В момента няма въведена информация.