Профил
ЕЛХИМ - ИСКРА АД е един от водещите производители на оловно кисели стартерни и тягови акумулаторни батерии с над 57 годишна история.

Продажбите ни са насочени както към Българския, така и към международни пазари.

Батериите, които произвеждаме се използват в оборудването на:

· Моторни превозни средства (леки автомобили, камиони, автобуси)
· Селскостопанска техника (комбайни, трактори)
· Подемно-транспортна и складова техника
· Пътно-строителна техника
· Подопочистваща техника
· Железопътен транспорт
· Електромобили и Голф колички
· Фотоволтаични и вятърни централи
· Резервно захранване на телекомуникационни централи и ел.подстанции и др.

Отличаваме се с:
· Конкурентни цени и високо качество
· Възможност за проектиране и производство на нестандартни типове батерии
· Пълно съответствие на продуктите с Българските и Европейски стандарти
· Висококвалифицирани специалисти и модерно оборудване
· Въведена и действаща система за управление на качеството ISO 9001 : 2008
· Въведена и действаща система за здравословни и безопасни условия на труд ISO 45001: 2018

Дружеството може да се похвали с:
- високо квалифициран персонал;
- отлично качество на всички продукти;
- модерна технология;
- добро техническо оборудване.

 Всичко това прави компанията  конкурентна на вътрешния и на международния пазар.

М И С И Я
Нашата мисия е да произвеждаме висококачествени АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ и да разработваме нови продукти.

В И З И Я
Чрез висококвалифициран персонал, модерни технологии и съвременно техническо оборудване постигаме нашата

Ц Е Л
Да задоволим изискванията на вътрешния и външния пазар и нашите продукти да задоволят потребностите на всеки клиент.


Традиции: ЕЛХИМ - ИСКРА АД е правоприемник на Акумулаторен завод „Методи Шатoров" гр. Пазарджик, основан през 1960 г.

История:
1960 - Произведен е първият стартерен акумулатор "Искра".

1962 - Усвоено е производството на първите електрокарни батерии.

1981- Преминава се от използване на ебонитови към използване на пластмасови кутии за производството на стартерни и тягови акумулаторни батерии, разработена е и технология за производство на тягови панцерни батерии.

1997 - Акциите на дружеството започват да се търгуват свободно на Българска фондова борса.

1998 - Елхим-Искра АД става дъщерно предприятие от групата на Стара планина холд АД.

2000 - Фирмата е сертифицирана за първи път по ISO. Гаранция за високото качество на продукцията днес е действащата система по качество ISO 9001:2008, която поддържа непрекъснат контрол върху качеството на използваните материали и цялостния технологичен процес.

2000 - Усвоени са в производство необслужваеми стартерни акумулаторни батерии тип Калций.

2001 - Усвоени са всички видове панцерни тягови батерии по DIN стандарт.

2004 - Акумулаторният завод е сертифициран за първи път по OHSAS 18001 - система по здравословни и безопасни условия на труд.

2006 - Усвоена е технология за производство на полу-тягови акумулаторни батерии

2007 - Усвоена е технология за производство на панцерни тягови акумулаторни батерии по Британски стандарт.

2010 - Приключва изпълнението на проект по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г." Пуснати в експлоатация са два леярски автомата (WIRTZ) за леене на отрицателни решетки за тягови панцерни батерии.

2013 - Приключва изпълнението на проект „Внедряване в серийно производство на универсален оловно-кисел акумулатор с вграден нагревател" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013" процедура „Подкрепа за
внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги". Доставени, монтирани и пуснати в действие са нови седем машини и оборудване, осигуряващи серийно производство на разработвания от дружеството универсален оловно-кисел акумулатор с вграден нагревател, предназначен за работа при екстремно ниски температури, за технологията дружеството е подалo Заявление за патент за изобретение с вх. № 110964/10.06.2011 г.
2014 - Усвоена е технология за производство на необслужваеми стационарни и тягови батерии изпълнени с АГМ сепаратор и електролит във вид на гел.