Tекущи финансови резултати за месец Октомври 2022 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Ноември 2022 г.
На 21.11.2022 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз текущи финансови резултати за месец Октомври 2022 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Ноември 2022 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.