ПРЕДСТАВЯНЕ на вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба.
ЕЛХИМ-ИСКРА АД приключи разработката на нов вид продукти - модулни решения за съхранение на енергия и захранване (тип ES OPzS), които са проектирани да гарантират безопасността и непрекъснатостта на критични и ценни промишлени процеси и електрическо оборудване в различни наземни приложения и осигуряват безпроблемна интеграция на възобновяеми енергийни източници. Повече информация може да откриете в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.