НОВИНИTекущи финансови резултати за месец Август 2022 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Септември 2022 г.

Tекущи финансови резултати за месец Август 2022 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Септември 2022 г.
..

На 21.09.2022 г.  ЕЛХИМ-ИСКРА АД  обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия  Екстри Нюз текущи финансови резултати за месец Август 2022 г.   и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Септември 2022 г.   Обявените резултати са публикувани на електронната ни  страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ,...
ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ ЗА 2021 г.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ ЗА 2021 г.
..

  Във връзка с приетото решение от Общото събрание на акционерите на Елхим - Искра АД, проведено на 17.05.2022 година за разпределяне на дивидент за 2021 година, напомняме на акционерите на дружеството, че изплащането на дивидента започна на 07.07.2022 година и ще се извършва от Интернешънъл Асет банк АД до 06.01.2023 година. Неполученият в този срок дивидент ще продължи да се изплаща от Елхим -...
Междинен финансов отчет I-во шестмесечие 2022 г.

Междинен финансов отчет I-во шестмесечие 2022 г.
..

На 22.07.2022 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз Междинен финансов отчет за Първо шестмесечие на 2022 г. Обявените документи, съставна част на отчета са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2022 Г.