НОВИНИTекущи финансови резултати за месец Април 2023 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Май 2023 г.

Tекущи финансови резултати за месец Април 2023 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Май 2023 г.
..

На 19.05.2023 г.  ЕЛХИМ-ИСКРА АД  обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия  Екстри Нюз текущи финансови резултати за месец Април 2023 г.   и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Май 2023 г.   Обявените резултати са публикувани на електронната ни  страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ,...
ПРЕДСТАВЯНЕ на вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба.

ПРЕДСТАВЯНЕ на вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба.
..

ЕЛХИМ-ИСКРА АД  приключи разработката на нов вид продукти - модулни решения за съхранение на енергия и захранване (тип ES OPzS), които са проектирани да гарантират безопасността и непрекъснатостта на критични и ценни промишлени процеси и електрическо оборудване в различни наземни приложения и осигуряват безпроблемна интеграция на възобновяеми енергийни източници. Повече...
Публично уведомление за финансовото състояние I-во тримесечие на 2023г.

Публично уведомление за финансовото състояние I-во тримесечие на 2023г.
..

На 26.04.2023 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз Публично уведомление за финансовото състояние за Първо тримесечие на 2023 г. Обявените документи, съставна част на уведомлението са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2023 Г.