СТАРТЕРНИ БАТЕРИИ

"Елхим-Искра" АД е водещ производител на оловно-кисели стартерни акумулаторни батерии с 45-годишна традиция. Продуктите на фирмата съответстват на европейските стандарти БДС EN 60095. Широката гама акумулаторни батерии от 12V/40 Ач до 12V/230 Ач задоволява напълно потребностите на пазара. Производството на фирмата е разделено в три продуктови линии.