СТАЦИОНАРНИ БАТЕРИИОписание:

Стационарните батерии OPzS се произвеждат по оригинална технология на "Eлхим-Искра". Стационарните елементи OPzS отговарят на изискванията по DIN. Батериите се експлоатират при постоянен заряд с постоянно напрежение и са предназначение за дълъг период на работа. Те могат да работят и в цикличен режим, което позволява дълбок разряд.


Приложения:

• телекомуникационни системи
• електростанции
• електроподстанции
• СБП - системи
• радио и теле-станции
• аварийни системи
• сигнални системи


Цена: 

 
    

Спецификация

ТИП ЕЛЕМЕНТИ

КАПАЦИТЕТ
Ah

L
mm

B
mm

G
mm

H
mm

ТЕГЛО БЕЗ
ЕЛЕКТРОЛИТ

ТЕГЛО С
ЕЛЕКТРОЛИТ

БРОЙ
ИЗВОДИ

4 OPzS 200 200 103 206 - 406 12.40 17.50 2
5 OPzS 250 250 124 206 - 406 14.80 21.20 2
6 OPzS 300 300 145 206 - 406 17.20 24.70 2
5 OPzS 350 350 124 206 - 547 19.00 27.30 2
6 OPzS 420 420 145 206 - 547 22.20 32.00 2
7 OPzS 490 490 166 206 - 547 25.20 37.60 2
6 OPzS 600 600 145 206 - 774 31.90 45.40 2
8 OPzS 800 800 191 210 80 774 44.40 62.10 4
10 OPzS 1000 1000 233 210 110 774 53.60 75.60 4
12 OPzS 1200 1200 275 210 140 774 62.50 89.30 4
12 OPzS 1500 1500 275 210 140 924 75.00 110.70 4
16 OPzS 2000 2000 400 214 110 900 110.00 160.00 6
20 OPzS 2500 2500 487 212 110 900 145.00 215.40 8
24 OPzS 3000 3000 576 212 140 900 170.00 249.00 8

Означение на оловно-киселите стационарни батерии:
Пример: батерия 24V/200Ah - 12(брой на стационарните плочи) x4 OPzS(тип на елемента/с тръбна положителна плоча/) 200

ПЛОЧИ
Положителните плочи имат тръбна конструкция. Те са произведени по оригинална технология чрез мокро-филтрационно запълване. Отрицателните плочи са пастарани, тяхната активна маса е пресована решетка от оловна сплав. Използваните в производството на OPzS ниско антимонови сплави осигуряват ниско газоотделяне, гарантиращо:
- продължителен период на експлоатация
- лесно обслужване на елементите

СЕПАРАТОРИ
При производството на OPzS елементи "Елхим-Искра" АД използва сепаратори на фирма "Amer Sil", обезпечаващи високо качество на продукцията.

КУТИИ
Кутиите са от прозрачна пластмаса с означения min и max за нивото на електролита. Това улеснява проверката на нивото на електролита и състоянието на елементите.

СЪЕДИНИТЕЛИ
В батериите от 150 до 3000 Ah елементите са съединени с помощта на гъвкави съединители. По желание на клиента батериите се произвеждат с твърди съединители.

ВЕНТИЛАЦИОННИ ПРОБКИ
Батериите OPzS са снабдени с вентилационни пробки за безопасност. Вентилационните пробки задържат киселинните аерозоли и позволяват отделяне на водород и кислород, като обезпечават по този начин защита на батерията от взрив. Благодарение на вентилите е лесно да се измери температурата и плътността на електролита, да се добави дестилирана или деминерализирана вода.